hagb-memuriyete-engel-mi hagb-memuriyete-engel-mi

HAGB Memuriyete Engel Mi?

Hayat herkese farklı sürprizler sunabiliyor. Kimi zaman işler yolunda giderken, kimi zamansa beklenmedik engellerle karşılaşabiliyoruz. Özellikle de memurluk gibi prestijli bir kariyer hedefleyenler için, adli sicildeki bir leke büyük bir endişe kaynağı olabiliyor. İşte tam da bu noktada, “HAGB memuriyete engel mi?” sorusu akıllara geliyor.

Geçtiğimiz sene yakın bir arkadaşım, yıllardır hayalini kurduğu memurluk sınavlarına hazırlanıyordu. Yazılı sınavı başarıyla geçtikten sonra mülakatlara çağrılmıştı. Heyecanlı ve umutluydu. Ancak, güvenlik soruşturması aşamasında geçmişte aldığı bir HAGB kararının, hayallerine gölge düşürebileceği endişesiyle boğuşuyordu. Bu durum, onu olduğu kadar beni de oldukça etkilemişti. İşte o günden sonra, HAGB ve memuriyet ilişkisini daha yakından incelemeye karar verdim.

HAGB Nedir ve Memuriyeti Nasıl Etkiler?

HAGB, yani “Hapis Cezasının Ertelenmesi“, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan bir uygulamadır. Belirli şartlar altında, hapis cezası almış kişilere cezanın infazı ertelenir ve denetim süresi içerisinde suç işlememesi durumunda ceza ortadan kalkar. Ancak, bu karar adli sicilde görünür ve bazı durumlarda kişinin hayatını etkileyebilir.

Memuriyete gelince, durum biraz daha karmaşık. Devlet memurluğunda aranan şartlardan biri “affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hükümlü bulunmamak” tır. HAGB kararı ise, kişinin hüküm giydiğini gösterir. Bu nedenle, HAGB kararı almış kişilerin memur olma hakkı, başvurdukları pozisyon, suçun niteliği ve geçmiş zamana göre değişkenlik gösterebilir.

HAGB kararının alınabilmesi için belirli şartlar vardır. Bunlar:

 • Sanığın ilk defa suç işlemiş olması.
 • İşlenen suçun kanunda suç sayılan hallerden olması ve cezasının iki yıldan az olması gerekir.
 • Sanık hakkında verilecek hükmün geri bırakılmasının hükmün amaçlarının gerçekleşmesine ve suç mağdurunun korunmasına hizmet etmesi gerekir.

Son Gelişmeler ve Yasal Düzenlemeler

hagb-memuriyete-engel-mi-bilgi
hagb-memuriyete-engel-mi-bilgi

Son yıllarda, HAGB kararlarının memuriyete etkisi konusunda bazı yasal düzenlemeler yapıldı. Örneğin, 2016 yılında yapılan bir değişiklikle, terör suçları ve bazı örgütlü suçlar nedeniyle HAGB kararı almış kişilerin kamu görevine alınmaması kuralı getirildi.

Ayrıca, 2020 yılında kamu görevine girişte güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanunla birlikte, adayların geçmişte işledikleri suçlar ve aldıkları cezalar daha detaylı bir şekilde incelenmeye başlandı.

HAGB kararı, sanık için olumlu sonuçlar doğuran bir uygulamadır. Kişi, verilen cezayı çekmezken, belirli bir denetim süresi boyunca iyi hal göstermek zorundadır. Bu denetim süresi sonunda suç tekrarı olmazsa, HAGB kararı kendiliğinden düşer ve sanki hiç suç işlenmemiş gibi bir durum oluşur. Bu durum, kişinin sicilinin temiz kalması ve gelecekte karşılaşabileceği sorunların önlenmesi açısından önemlidir.

HAGB kararının memurluğa engel olup olmadığı sorusu, kamu personel alımında sıkça gündeme gelir. Bu konuda son yıllarda önemli güncellemeler yaşanmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan değişiklikler çerçevesinde, HAGB kararının memurluğa engel olup olmadığı şu şekilde değerlendirilmektedir:

 • Suçun Türü: HAGB kararının konusu olan suçun türü, memurluğa engel olup olmadığı konusunda belirleyicidir. Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene karşı işlenen suçlar ile yüz kızartıcı suçlardan verilen HAGB kararları memurluğa engel teşkil eder.
 • Denetim Süresi: Yüz kızartıcı suçlar dışındaki suçlardan verilen HAGB kararları için asıl önemli nokta denetim süresidir. Kişi, denetim süresi boyunca suç işlemez ve yükümlülüklerini yerine getirirse, bu karar memurluğa engel olmaz.
 • Güvenlik Soruşturması: Memuriyet için başvuru yapan kişilerin güvenlik soruşturmalarında HAGB kararları incelenmektedir. Bu nedenle, güvenlik soruşturması aşamasında olumlu bir sonuç almak için denetim süresi içinde suç işlenmemesi ve tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi büyük önem taşır.

Sıkça Sorulan Sorular

HAGB Düşme Kararı Memuriyete Engel Mi?

HAGB düşme kararı, kişinin denetim süresini başarıyla tamamladığını ve cezasının ortadan kalktığını gösterir. Bu durumda, kişinin memur olma hakkı engel teşkil etmeyebilir. Ancak, yine de başvurulan pozisyon ve suçun niteliği gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

Yüz Kızartıcı Suçlardan HAGB Almak Memuriyete Engel Mi?

Yüz kızartıcı suçlar, toplum tarafından ahlaki açıdan kabul edilemez olarak görülen suçlardır. Bu tür suçlardan HAGB almış kişilerin memur olma hakkı, genellikle kısıtlanır.

HAGB Güvenlik Soruşturmasını Etkiler Mi?

Evet, HAGB kararı güvenlik soruşturmasında dikkate alınır. Soruşturma sonucunda, kişinin memurluğa uygun olup olmadığına karar verilir.

HAGB Kararı Ne Kadar Sürede Düşer?

HAGB kararının düşme süresi, suçun türüne göre değişir. Yüz kızartıcı suçlar dışındaki suçlarda denetim süresi 5 yıldır. Bu süre, kişinin denetim süresi boyunca suç işlememesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde HAGB kararının kendiliğinden düşmesi anlamına gelir.

HAGB Kararı Memurluktan İhraç Sebebi Midir?

Memurlukta iken HAGB kararı alan bir kişi, kararın konusu olan suçun türüne bağlı olarak görevden uzaklaştırılabilir veya memuriyetten ihraç edilebilir. Bu konudaki karar, disiplin kurulu tarafından verilir.

HAGB Kararı Emekliliğe Engel Midir?

HAGB kararı, prim borçlanma süresini ve emeklilik için gerekli olan sigortalılık süresini etkilemez. Bu nedenle, HAGB kararı alan kişiler de prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanabilirler.

HAGB Kararı Arşiv Kaydı Olarak Kalır Mı?

HAGB kararı, denetim süresi sonunda düştüğünde arşiv kaydı olmaktan çıkar. Bu sayede kişinin sicili temiz kalır ve bu durum gelecekte karşılaşabileceği sorunların önlenmesine yardımcı olur.

Uzman Görüşleri ve Öneriler

HAGB kararı almış ve memur olmak isteyen kişilere önerilerim şunlardır:

 • Hukuki Danışmanlık Alın: Durumunuzu ve yasal haklarınızı öğrenmek için bir avukattan destek alın.
 • Suçun Niteliğini ve Geçmiş Zamanı Göz Önünde Bulundurun: İşlediğiniz suçun türü ve üzerinden geçen süre, memur olma ihtimalinizi etkileyebilir.
 • Başvurduğunuz Pozisyonu Araştırın: Bazı pozisyonlar, güvenlik açısından daha hassastır ve adli sicil kaydı olan kişilere kapalı olabilir.
 • Şeffaf Olun: Güvenlik soruşturması sırasında dürüst ve şeffaf olun.
 • Alternatif Kariyer Yolları Düşünün: Memur olma hakkınız kısıtlanmışsa, başka kariyer seçeneklerini değerlendirin.

Sonuç

HAGB kararı, memur olma yolunda bir engel teşkil edebilir ancak bu durum kişiden kişiye ve suça göre değişkenlik gösterir. Yasal düzenlemeler, suçun niteliği, geçmiş zaman ve başvurulan pozisyon gibi faktörler göz önünde bulundurularak karar verilir.

Eğer siz de HAGB kararı almış ve memur olmak istiyorsanız, umutsuzluğa kapılmayın. Hukuki danışmanlık alarak, durumunuzu ve haklarınızı öğrenin. Alternatif kariyer yollarını araştırın ve hayallerinizden vazgeçmeyin.

HAGB kararı, bazı durumlarda memurluğa engel teşkil edebilse de, her durum kendi içinde değerlendirilmelidir. Denetim süresi boyunca suç işlemeyen ve yükümlülüklerini yerine getiren kişiler, HAGB kararının ardından memur olma imkanına sahiptir. Bu konuda yasal haklarınızı ve durumunuzu bilmeniz ve gerekli adımları atmanız önemlidir.

Umarım bu yazı, HAGB ile ilgili kafanızdaki soru işaretlerini gidermeye yardımcı olmuştur.

Not: Bu yazıdaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Yasal haklarınız ve durumunuzla ilgili detaylı bilgi için bir avukata danışmanız tavsiye edilir.

Dış Bağlantılar:

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı: https://www.adalet.gov.tr/
Türk Ceza Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf
Kamu Görevine Girişte Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200617-7.htm
Türkiye Barolar Birliği: https://www.barobirlik.org.tr/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir